HAMMER2 write performance (cp)

File

Size

No compression

LZ4

ZLIB6

ZLIB9

Avg.

Min.

Max.

Avg.

Min.

Max.

Avg.

Min.

Max.

Avg.

Min.

Max.

.jpg

1.3MB

0.08s

0.06s

0.10s

0.08s

0.05s

0.16s

0.08s

0.05s

0.12s

0.08s

0.05s

0.22s

.tar.gz

101.5MB

7.11s

6.30s

8.29s

9.78s

7.05s

12.27s

12.16s

11.29s

13.34s

12.49s

10.47s

15.84s

.tif

3.5MB

0.11s

0.09s

0.13s

0.12s

0.07s

0.25s

0.14s

0.10s

0.27s

0.14s

0.07s

0.34s

.txt

750.8KB

0.07s

0.05s

0.08s

0.07s

0.04s

0.12s

0.07s

0.04s

0.13s

0.06s

0.04s

0.11s

.log

47.5MB

1.67s

1.29s

3.20s

2.93s

2.17s

4.70s

14.98s

13.75s

18.53s

15.19s

13.43s

16.60s

Group of logs

475MB

28.74s

26.89s

31.60s

37.87s

34.49s

39.89

197.77s

172.40s

206.62s

183.58s

179.51s

195.05s