DragonFly On-Line Manual Pages

CCOSH(3)	      DragonFly Library Functions Manual	      CCOSH(3)

NAME

ccosh, ccoshf, ccoshl -- complex hyperbolic cosine

SYNOPSIS

#include <complex.h> double complex ccosh(double complex z); float complex ccoshf(float complex z); long double complex ccoshl(long double complex z);

DESCRIPTION

The ccosh(), ccoshf() and ccoshl() functions compute the complex hyper- bolic cosine of z. If z = x + iy, then ccosh(z) = cosh(x) cos(y) + i sinh(x) sin(y).

RETURN VALUES

The ccosh(), ccoshf() and ccoshl() functions return the complex hyper- bolic cosine of z.

SEE ALSO

csinh(3), ctanh(3)

STANDARDS

The ccosh(), ccoshf() and ccoshl() functions conform to ISO/IEC 9899:1999 (``ISO C99''). DragonFly 4.3 June 5, 2013 DragonFly 4.3